Nahradí nová hnutí staré řády?

4. 2. 2010 22:30
Rubrika: cirkev a koncil | Štítky: rady-hnutí

Někdy to vypadá, že tradiční řády budou nahrazeny novými formami zbožnosti. Dle řady znalců historie i současnosti církve se jeví, že Duch sv. probouzí charizmata a formy zbožnosti, apoštolátu, které jsou životnější a nabízejí novou inspiraci. Papež Jan Pavel II nazval hnutí jarem v církvi.

V českých podmínkách je to složitější, protože řády po 20 letech stále hledají svoje místo v současné církvi. Dokázali navázat na dobu persekuce, koná se řada záslužných apoštolských projektů, konteplativní kláštery zvou k obnově, ale nízký počet povolání ukazuje, že není lehké oslovit současné mladé lidi a inspirovat k životu v tradičních řeholích.

Pro stručné seznámení s novými hnutími a komunitami může posloužit kniha Nové hnutí v církvi, vydaná karmelitánským nakladatelstvím. Pozváním k četbě může být následující seznam hnutí, která jsou v dostupné formě článku na webu www.vira.cz. Většina těchto společenství už dnes má své webové stránky.

Seznam hnutí:

Cursillo de Cristiandad

Neokatechumenátní cesta

Hnutí Světlo-Život

Hnutí za lepší svět

Schönstattské hnutí

Komunita Sant Egidio

Koinonie Jana Křtitele

Hnutí fokoláre

Katolická charismatická obnova

Komunity vzešlé z Charismatické obnovy:

Emmannuel

Blahoslavenství

Chemin Neuf

z knihy "Nová hnutí v církvi" , vydal(o):  Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří

http://www.vira.cz/knihovna/index3.php?sel_kap=28

Zobrazeno 3724×

Komentáře

Inigo

Papo: článku jsem si všiml. Je to kritika, kterou bych nazval začátkem abecedy a jak bývá zvykem v českém prostředí, je trocha vyňata z kontextu. <br />
Výňatek zapomíná chválit zejména kontemplativní společenství, která nouzi o povolání nemají např. trapisté.

Inigo

V Polsku v současné době probíhá setkání zástupců řeholi, kteří se zamýšlejí nad situací v Evropě, která opravdu není jednoduchá. Věřím, že setkání přinese řada podnětů, které by mohly inspirovat i měsíc únor na signálech. <br />
<br />
Od bratrů jezuitů z webu rozlišující pohled na jejich službu: <br />
Vidíte nebezpečí v tom, že by nás jezuity mohlo naše hluboké úsilí v sociální a rozvojové práci „sekularizovat“ nebo nás odcizovat od kněžství a církve? Ptám se na to i proto, že právě prožíváme „kněžský rok“?<br />
<br />
Všechno závisí na duchovní i lidské hloubce, jakou jsme dosáhli ve svém životě. Sociální práce může rozptylovat od hlubokého vnitřního života nebo může být velkou pomocí k setkání s živým Bohem v těch, kdo trpí. Včera jsem dostal knihu o jednom jezuitovi, který se stal dělnickým knězem a žil v tomto prostředí vysoce duchovně. Kniha má titul „Bůh, přátelství a chudí.<br />
<br />
Mysticismus Egida van Broeckhovena, dělnického kněze“. Tento jezuita chápal své povolání jako poslání učit osoby „jak žít přátelství hluboce mysticky“. Chápeme-li, že jeden z rozměrů kněžství je pomáhat lidem, aby se více přiblížili Bohu, pak sociální práce nemůže být považována za odcizující. Na druhé straně člověk zcela oddaný konkrétním časným výsledkům na poli sociální spravedlnosti se může hodně odcizit svému řeholnímu a duchovnímu poslání a být zcela otrokem výsledků své práce v politice či sociální oblasti. <br />
<a href="http://www.jesuit.cz/clanek.php?id=504" target="_blank">http://www.jesuit.cz/clanek.php?id=504</a>

Zobrazit 16 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz