Velký pátek a kajícnost struktur církve

2. 4. 2010 16:14
Rubrika: cirkev a koncil | Štítky: církev , kajícnost , kněží , pokora

Je velký pátek a objevují se zprávy o kajícnosti církve. Mě nejvíce zaujaly 3 zprávy, které přetiskuji. Papežský kazatel Cantalamessa o pokoře o očištění a modlitby v Rakousku a Německu.

 

O. Cantalamessa: Bude-li pokora, církev z této války vyjde krásnější

„Pokud nebude chybět pokora, církev z této války vyvázne a ukáže se v ještě větší kráse než předtím. Zavilost sdělovacích prostředků, jak to vidíme i na jiných případech, v dlouhodobé perspektivě vyvolává účinek opačný, než má v úmyslu.“

http://www.farnost-most.cz/o-cantalamessa-bude-li-pokora-cirkev-z-teto-valky-vyjde-krasnejsi


Schönborn a Wir sind Kirche uspořádali kající bohoslužbu


Rakouská biskupská konference Vídeňský arcibiskup mluvil ve vídeňské katedrále sv. Štěpána o vině a obrácení v církvi.
Vídeň – Kardinál Christoph Schönborn přiznal ve středu večer při kající bohoslužbě v katedrále sv. Štěpána, tváří v tvář mnoha případům násilí a sexuálního zneužívání zástupci církve, vinu církve. To, co podle něho činí zneužívání v církvi zvláště závažným,je skutečnost, že znesvěcuje svaté jméno Boží. Zneužívání ze strany kněží nebo členů řádů často obětem na celý život zahrazuje přístup k Bohu. Vede tak k „otrávení Boha“. „Osoby, které reprezentují Boží blízkost a jeho jméno se stávají ničiteli vztahu k Bohu. A to činí zneužívání dětí ještě horším“, řekl Schönborn.

Bůh je však podle něho Bohem, který by neviděl a neslyšel; není lhostejný k utrpení. „Je strašné, když lidé ničí přístup k Bohu, když je Boží jméno otráveno. A pak lidé musí snášet, když je jejich utrpení ignorováno, jejich trápení přehlíženo a jejich stížnosti nevyslyšeny.“

„Tragédie toho, co dnes zažíváme, je v tom, že evangelium má být osvobozením od špatného učení a zneužívání.“ Pokud církev nevidí a neslyší, zakrývá tohoto osvobozujícího a zachraňujícího Boha, řekl kardinál Schönborn ve výzvě k obrácení. Církev podle něho spadl hřebínek, a to je bolestná zkušenost. Ale, jak Schönborn říká: „Co je tato bolest proti bolesti obětí, kterou jsme přehlíželi a neslyšeli.“ Když nyní oběti promluvily, „mluví tak k nám Bůh, ke své církvi, aby ji probudil a očistil.“

Vídeňský arcibiskup výslovně poděkoval obětem, které našly odvahu promluvit. Často trvalo dlouho vymotat se z bludného kruhu mlčení, ocenil Schönborn. A dodal: „V mnohém jsme se vzchopili, máloco zůstalo neviděno, ale ještě je třeba toho mnoho udělat.“

„Hněvám se, Bože!“

K této bohoslužbě vyzvali společně kardinál Schönborn, farář dómské farnosti a platforma „Wir sind Kirche“ (My jsme církev). Schönborn výslovně poděkoval sdružení Wir sind Kirche za organizaci této bohoslužby: „I když je mezi námi mnoho rozporů, láska k církvi je nám společná.“

Bohoslužba slova se uskutečnila pod názvem „Hněvám se, Bože!“ Vedle kardinála Schönborna se jí mezi jinými zúčastnili i vídeňský generální vikář Franz Schuster, dále pak Peter Hurka a Martha Heizerová z platformy Wir sind Kirche.

V přímluvách a při zvláštním obřadu s kadidlem a svícemi mohli účastníci před Boha přinést svoji bezmoc a zklamání, stejně jako svoji naději a prosby. Postižení, mezi nimi i oběti, přednesli svoji zkušenost zneužití.

Při vyznání vin v liturgii, které přednášeli společně kardinál Schönborn a teoložka Veronika Prüller-Jagenteufelová, se mluvilo o vině jednotlivců i kolektivní vině vzešlé ze zastaralé struktury a zastaralých vzorů chování a myšlení.

Bůh ať se postaví za postižené a slabé, řekl Hans Peter Hurka, předseda sdružení Wir sind Kirche. Obětem musí být dán prostor pro jejich stížnosti, hněv a zoufalství. Zastupující předsedkyně Martha Heizerová mluvila o zklamání z církevního vedení, „jemuž pověst církve byla důležitější než utrpení obětí.“

Na straně obětí

Na závěr liturgie v katedrále sv. Štěpána, jíž se zúčastnilo na 3.000 lidí, poděkoval Hurka kardinálu Schönbornovi za umožnění a vedení společné bohoslužby. „Jako církev jsme dali znamení solidarity“, řekl. A dodal, že stojí na straně obětí, „Je naším úkolem brát je s jejich děsivou zkušeností vážně.“

Kardinál Schönborn po bohoslužbě v rozhovoru s médii řekl, že vděčně přijal nápad sdružení Wir sind Kirche na uspořádání této bohoslužby. „Je to především znamení toho, že opravdu stojíme na straně obětí“, řekl. Jde i o to „propůjčit hlas lidem, jimž se přihodilo velké bezpráví a utrpení“, poukázal kardinál na svědectví a modlitbu ve formě „aktualizovaných“ žalmů, které zazněly během bohoslužby.

Kardinál také ujistil, že byla kromě bohoslužby přijata právní opatření na pomoc obětem zneužívání. Ale i modlitba je podle něho „podstatnou součástí terapie“. „Mohou-li postižení svoji bolest vyslovit, pak již je vyjmuto z mlčení a je předneseno před toho, o kom doufáme, že znovu může vrátit život tam, kde působila smrt.“, řekl kardinál.

Zvláštní velkopáteční přímluvy za oběti zneužívání


Německá biskupská konference
Biskup Ackermann říká: „Postní dny jsou výzvou k projevení lítosti a k modlitbě.“

Biskup Stephan Ackermann, pověřenec Německé biskupské konference pro případy zneužívání, nabídl členům Německé biskupské konference, aby zařadili do liturgie Velkého pátku zvláštní přímluvy. „Vzhledem k aktuální situaci okolo problematiky sexuálního zneužívání v prostředí církve jsem vznesl tento návrh“, říká biskup Ackermann. V liturgii Velkého pátku je tradičně 10 přímluv. K těmto přímluvám by letos měla být připojena prosba za „děti a mladé lidi, jimž bylo uprostřed lidu Božího, ve společenství církve, učiněno velké bezpráví, kteří byli zneužiti a zraněni na těle i na duši“. „Postní dny jsou výzvou k projevení lítosti a k modlitbě“, zdůraznil biskup Ackermann.

Uvádíme zde text letošních dodatečných velkopátečních přímluv, které se skládají z přímluvné modlitby, výzvy a závěrečné modlitby.

Jáhen: Modleme se za děti a mladé lidi, jimž bylo uprostřed lidu Božího, ve společenství církve, učiněno velké bezpráví, kteří byli zneužiti a zraněni na těle i na duši; prosíme i za viníky, kteří se těžce prohřešili na mladých lidech, kteří byli svěřeni jejich péči a ochranš.

Kněz: Všemohoucí Bože, tvůj syn se sám stal ve svém utrpení obětí nespravedlnosti a násilí; našimi hříchy je zraňován až do srdce.

Buď svojí láskou, útěchou a silou blízko všem, jimž bylo učiněno příkoří a kteří utrpěli hluboké rány na duši; povzbuzuje je, uzdrav jejich rány a posilni jejich víru; viníkům však dej náhled na jejich činy a lítost, ochotu k obrácení a pevnou vůli k nápravě učiněných zločinů.
Sešli nám všem svého svatého Ducha, aby při nás stál, abychom zůstávali na cestě tvých příkazů, odříkali se zlého a s rozhodností konali dobré.

Skrze Krista, našeho Pána.

Všichni: Amen

 

Zobrazeno 1756×

Komentáře

Lenochod

Krásný, moc krásný. Díky.

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz