Doprovázení mladých lidí s pp Františkem

3. 4. 2019 9:31
Rubrika: cirkev a koncil

Včera byl zveřejněn dokument shrnující synodu věnovanou mladým lidem. Papež František synodální metodou (participativním strategickým plánováním moderně řečeno) tj ptát se samotných mladých lidí, co říkají o sobě a církvi nabízí inspiraci také pro mladé lidi v ČR a ty, kdo je doprovázejí.

Papežovo poselství mladým lidem nabízí rozlišování do poměrů v ČR také těm, kteří mladé lidi doprovázejí. Škála přístupů je pestrá, jak život sám je pestrý a jak to dovoluje zkušenost se  svobodou po třiceti letech od listopadu 89.

Jsem hodně zvědav, jak jednotlivé osobnosti v oblasti doprovázení a pastorace mladých lidí bude reflektovat toto poselství. Kde vyjádří díky za jednotlivé výzvy potvrzující praxi a kde některé výzvy mohou pojmenovat některá pokušení např. paternalistický přístup a nedostatečné vnímání reality atd.

Jsem tuze zvědav na dialog s papežovými výzvami a na reflexi dialogu s mladými lidmi v církvi.

V prezentaci papežova poselství byl kladen také důra na přítomnost na internetu, na její šance i rizika:

"

Neredukujte život na web

Velkou pozornost věnuje nová exhortace také digitálnímu prostoru. Nejde totiž pouze o užívání nástrojů komunikace, nýbrž o život v digitalizované kultuře, která má hluboký dopad na vnímání času a prostoru, sebe sama, druhých a světa, na způsob komunikace, získávání informací a navazování vztahů (srov. ChV 86), vybírá dále z textu exhortace Paolo Ruffini:

„Digitální prostředí je na jedné straně kontextem účasti na sociopolitické sféře a aktivního občanství, místem nezbytným ke komunikaci s mladými lidmi a potřebným pro pastorační aktivity (srov. ChV 87), ale je také územím samoty, manipulace, zneužívání a násilí, až po extrémní případy dark web (ChV 88). Tyto uzavřené kruhy usnadňují šíření falešných informací a zpráv, živí předsudky a nenávist. Šíření fake news je výrazem kultury, která ztratila smysl pro pravdu a přizpůsobuje skutečnost partikulárním zájmům. Pověst některých lidí je ohrožena skrze povrchní mechanismy on line. A tento jev se dotýká také církve a jejích pastýřů.“

Cituje z exhortace vatikánský prefekt pro komunikaci. Papež povzbuzuje mladé lidi, aby neredukovali svůj život pouze na existenci na webu, ale využívali všech jazyků, které mají k dispozici, včetně ticha a kontemplace, umění, hudby, sportu, sociální angažovanosti a charity. Vybízí je k převrácení perspektivy a úsilí navazovat vztah reálného s virtuálním. Dávejte přednost „jazyku blízkosti, nezištné, vztahové, exitenciální lásky, která se dotýká srdce“ (ChV 211), píše František."

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=29200

Zobrazeno 925×

Komentáře

amperijas

tak a v sobotu zase půjdu ke zpovědi ale nědelu jsem taky byla nemocná asi od pátka nebo od čt jak byla na nákup přetím

amperijas

no já jsem normalně dělala jen včera mě zima i pak postely a šla lenout a bylo zase horko a ranno jsem nemola dychat ale prošla jsem dalala kofolu a mi líp i jsem prospala do oběde

Zobrazit 6 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz