„Mladí a vzdělaní“ – vykresluje průzkum nové řeholníky a řeholnice v USA

27. 1. 2020 17:17
Rubrika: cirkev a koncil

Mladí, vzdělaní a uvyklí aktivní účasti na činnosti církve – takový portrét řeholnic a řeholníků ve Spojených státech amerických podává nové šetření, zpracované Střediskem pro aplikovaný sociologický výzkum při Georgetown University, založené a spravované jezuitským řádem. O šetření v souvislosti s blížícím se Světovým dnem zasvěceného života (2.2.) požádal Výbor pro klérus, zasvěcený život a povolání při Biskupské konferenci USA.

Výzkum zpracovaný na vzorku zasvěcených žen a mužů, kteří složili sliby v průběhu minulého roku, potvrzuje tendence vyplývající z obdobných předchozích šetření téhož akademického pracoviště. Průměrný věk respondentů byl 39 let, přičemž více než polovině dotázaných bylo 34 let a méně. Zajímavé informace poskytuje údaj o nejvyšším dosaženém vzdělání nových řeholníků – čtvrtina má magisterský a tři čtvrtiny bakalářský univerzitní diplom. Devět dotázaných z deseti odpovědělo, že před vstupem do noviciátu již vykonávali jednu či více liturgických služeb - 51% jako lektoři, 44% jako akolyté a 42% jako mimořádní rozdělovatelé svatého přijímání. Kromě toho 91% respondentů uvedlo, že se pravidelně účastnilo různých modlitebních setkání a rovněž tak devět z deseti dotázaných absolvovalo kurzy duchovní formace a obnovy.

Průzkum nejstarší katolické univerzity ve Spojených státech dále vypovídá o věku, ve kterém se respondenti rozhodují pro duchovní povolání. Polovina řeholníků a řeholnic uvedla, že na tuto cestu poprvé pomysleli v osmnácti letech i dříve, což dosvědčuje trvalou tendenci poměrně raných duchovních povolání. A konečně co se týče zeměpisného původu nových profesů, téměř tři čtvrtiny z nich se narodily ve Spojených státech amerických (74%), přičemž 10% z nich tvoří Hispánci a 9%  Asiaté. Řeholníci a řeholnice zahraničního původu velkou měrou pocházejí z Filipín.

(jag)

https://www.vaticannews.va/cs/cirkev/news/2020-01/mladi-a-vzdelani-vykresluje-pruzkum-nove-reholniky-a-reholni.html

Zobrazeno 112×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz