Úryvky z Písma na leden

10. 1. 2020 17:19
Rubrika: cirkev a koncil

"Nebojte se! Já jsem přemohl svět." Takové je motto naší diecéze v roce 2020. Někteří biblisté tvrdí, že v Písmu se dají vyjádření "neboj se", "nebojte se" a jim podobná najít přesně 365krát. Každý měsíc v tomto roce vám několik takových veršů připomeneme.

Úryvky z Písma na leden

 • Po těchto událostech se stalo k Abramovi ve vidění slovo Hospodinovo: „Nic se neboj, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna.“ 
  Gensis 15,1

   
 • Bůh uslyšel hlas chlapce a Boží posel z nebe zavolal na Hagaru. Pravil jí: „Co je ti, Hagaro? Neboj se! Bůh slyšel hlas chlapce na tom místě, kde je.“ 
  Genesis 21,17

   
 • Tu noc se mu ukázal Hospodin a pravil: „Já jsem Bůh tvého otce Abrahama. Neboj se, jsem s tebou. Požehnám ti a rozmnožím tvé potomstvo kvůli Abrahamovi, svému služebníku.“ 
  Genesis 26,24

   
 • Když těžce rodila, pravila jí porodní bába: „Neboj se, máš zase syna!“ 
  Genesis 35,17 

   
 • Bůh pravil: „Já jsem Bůh, Bůh tvého otce. Neboj se sestoupit do Egypta; učiním tě tam velikým národem.“ 
  Genesis 46,3

   
 • Hospodin však řekl Mojžíšovi: „Neboj se ho, neboť ho vydám do tvých rukou se vším jeho lidem i s jeho zemí. Naložíš s ním, jako jsi naložil se Síchonem, králem emorejským, sídlícím v Chešbónu.“ Numeri 21,34

   
 • „Hleď, Hospodin, tvůj Bůh, předal tu zemi tobě. Vytáhni a obsaď ji, jak ti poručil Hospodin, Bůh tvých otců. Neboj se a neděs.“ 
  Deuteronomium 1,21

   
 • Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: „Josefe, syny Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého.“ 
  Matouš 1,20

   
 • Anděl mu řekl: „Neboj se, Zachariáši, neboť tvá prosba byla vyslyšena; tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan.“ 
  Lukáš 1,13

   
 • Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha.“ 
  Lukáš 1,30

https://www.bip.cz/cs/novinky/2020-01-uryvky-z-pisma-na-leden

Zobrazeno 141×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz