BÝT ČI NEBÝT? na mši svaté PASTÝŘSKÝ LIST FARÁŘE

12. 3. 2020 6:40
Rubrika: cirkev a koncil

Milí farníci.

Považuji za důležité vyjádřit se ke slavení neděle v současné situaci, kdy jsou zakázána shromáždění nad 100 osob. Vnímám, že se kolem případného zrušení nedělních bohoslužeb zvedá živá diskuze. Někteří považují zrušení bohoslužeb jako přehnané opatření, někteří dokonce jako útok proti církvi, někteří vyžadují, aby bylo slouženo tolik mší, aby se jich lidé mohli účastnit v počtu nepřesahujícím 100, jak to radí biskupové…

Než se rozepíši o tom, co považuji za nejdůležitější, uvedu dvě zajímavá fakta:

– v Kobylisích navštěvuje nedělní bohoslužby podle posledního sčítání 1300 osob.

– v celé Itálii byly zrušeny do konce března všechny bohoslužby včetně pohřbů.

A teď to hlavní.

Ve druhé kapitole Markova evangelia se farizeové zlobí, že Ježíšovi učedníci v sobotu drolí obilí z klasů, aby se aspoň trochu najedli. Ježíš na to reaguje tím, že sobota je učiněna pro člověka a ne člověk pro sobotu.

Mnoho katolíků má hluboce zakořeněné přesvědčení, že v neděli musí být člověk na mši svaté, jinak má těžký hřích. Takto jsem byl vychován i já. Naštěstí to pro mne není nic obtížného, protože jsem rád, že se mohu účastnit mše svaté téměř každý den. Nedělní slavení mše svaté je pro mne radost a životní potřeba. Beru to jako velké privilegium, nikoli zátěž.

Smyslem církevního přikázání, že se má katolík v neděli a zasvěcený svátek účastnit mše svaté, je právě jeho vlastní prospěch a radost. Pokud věřící křesťan lehkovážně bez rozumného důvodu zanedbává účast na nedělní mši svaté, pak jedná velmi nerozumně a vystavuje svůj duchovní život velikému nebezpečí.

Upozorňuji, že jsem právě napsal, že nedělní účast na mši svaté je přikázání církevní, nikoli Boží. Boží přikázání je světit den Páně. Církev upřesňuje, jakým způsobem se to má činit. A jestli právoplatní církevní představitelé, což jsou pro nás biskupové, stanoví jiný způsob slavení, pak je to legitimní. Jestliže je shromažďování lidí, v době šířící se nákazy nebezpečné, pak je skutkem zodpovědnosti a blíženecké lásky tato shromáždění nekonat. Biskupové nabídli možnost, zařídit mše svaté tak, aby na nich mohlo být menší množství lidí. Zároveň uvedli, že je v této situaci možné nahradit fyzickou účast na mši svaté jejím sledováním v televizi, nebo v rozhlase. Samozřejmě je mnohem lepší, slavit eucharistii ve společenství věřících, a věřím, že se toho opět brzy dočkáme. Zároveň vidím příležitost v tom, že tato mimořádná situace může být i užitečná.

Možná se pro mnohé z nás scvrklo slavení dne Páně na pouhou účast na mši svaté. Když se na ni nedostaneme, možná nás to povede k většímu přemýšlení, jak neděli slavit. Doporučuji, aby zvláště rodiny slavili neděli třeba tím, že společně budou sledovat bohoslužbu v televizi. Mohou připojit své vlastní přímluvy, mohou si popovídat o slyšeném Božím slově, mohou si udělat “vlastní kázání”. Mohou společně zavolat někomu, kdo je sám, mohou pozvat na sváteční oběd své přátele… Mohou si něco pěkného přečíst, zahrát společenskou hru, podívat se společně na pěkný film, pomodlit se křížovou cestu… Prostě mohou prožít krásný den Páně, který bude skutečnou oslavou Boží.

Děkují všem, kdo se nad těmito slovy zamyslí a nebudou v nich hned hledat, co jsem napsal špatně, nebudou mě škatulkovat, že jsem buď příliš konzervativní nebo naopak liberální. Hledejme společně Boží království a ostatní nám bude přidáno.

Všem ze srdce žehnám.                                            P. Martin Hobza

https://terezicka.cz/byt-ci-nebyt-na-msi-svate/?fbclid=IwAR1M7b6ZmaV_BA8ayu6q26w7jTH75Ow7i-HkLzxdOiyxV4JWaTkkKS--7ZM

Zobrazeno 1978×

Komentáře

Inigo

Koronavir a katolická farnost na Praze 13

V souladu s nařízením Vlády ČR o zákazu akcí s účastí nad 100 osob a s Výzvou ČBK sdělujeme následující:

V naší farnosti se nebudou konat akce, kterých by se účastnilo větší množství osob, a ruší se akce zaměřené na nejohroženější skupinu, tedy seniory. Protože však nedělní mše nepatří mezi zájmové aktivity jako sport či divadlo, ale je zdrojem našeho života, nedělní bohoslužby nerušíme, ale naopak přidáváme, abychom se mohli sejít v malých společenstvích.

Senioři nad 70 let a chronicky nemocní mají dispenz od účasti na nedělní mši; pokud v neděli do kostela nepřijdou, nehřeší.
Akutně nemocné i všechny s jakoukoli nevolností či slabostí prosíme, aby návštěvu kostela vynechali.
Kdo do kostela nejde, může požádat o donesení sv.přij.

Inigo

Modlitba v čase epidemie

Řekni Hospodinu: „Mé útočiště jsi a má tvrz, můj Bůh, v něhož doufám!“ Neboť on tě vysvobodí z léčky ptáčníka, ze zhoubného moru. Ochrání tě svými perutěmi, uchýlíš se pod jeho křídla. Nemusíš se bát noční hrůzy, šípu létajícího ve dne, moru, který se plíží ve tmě, nákazy, jež pustoší o polednách. I když padne po tvém boku tisíc a po tvé pravici deset tisíc, k tobě se přece nepřiblíží. Hospodin je tvé útočiště: za ochranu zvolil sis Nejvyššího. Vždyť svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách. (Žalm 91)


Více zde: http://m.centrumbutovice.webnode.cz/news/opatreni-covid-19-na-nasi-farnost/?fbclid=IwAR1oTnDLryZIdP64X9d96ukQA2IOLtRA-VgTFqCh9vaA1yt3ltwVHck45tk

deFlegmatique

A jak to řešíte vy otče?

Inigo

radím se s ostatními a hledám moudré řešení.

deFlegmatique

U nás to otec Josef vyřešil tak, že si zřídil YouTube kanál, bude dělat přímé přenosy a eucharistie pak rozdávat hodinu po mši svaté a ještě hodinu večer.
http://farnost-vbystrice.cz/ vizte dokument ke stažení v aktualitách

Zobrazit 5 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz