Opatření zaváděná v chebské farnosti (aktualizace 13. 3. 2020)

13. 3. 2020 9:00
Rubrika: cirkev a koncil

Inspirující přístup chebské farnosti: 

 

Sestry a bratři z naší chebské farnosti!

Obracíme se na vás v této závažné situaci, kterou jsme si asi nikdo z nás ještě před pár dny nedovedli představit či připustit. Jak napsal náš biskup Tomáš ve svém úterním prohlášení, "svět se skutečně mění a my jsme vyzváni, abychom na tyto změny reagovali zodpovědně, ale zároveň sdůvěrou v dobrého Boha a s nadějí, že On je ten, který nás provází".

Abychom si mohli vzájemně pomoci v pokoji, ale s rozhodností čelit této nesnadné situaci a soustředili se na to podstatné, setkání s živým Kristem a službě svým bližním, zvláště těm nejslabším, vydáváme pro chebskou farnost ve spolupráci s farní charitou, v návaznosti na výše prezentovanéslovo biskupa Tomášeníže uvedená doporučení a opatření. Cílem těchto opatření není zbytečně panikařit, ale respektovat vážnost situace a racionálními kroky chránit nejslabší a pokusit se zpomalit průběh nákazy, což je důležité pro funkčnost zdravotnických zařízení.

 • ZÁKLADNÍ POSTOJE: Ve všem jednejte zodpovědně, s respektem vůči centrálně zaváděným opatřením, s pozorností vůči svým bližním, zvláště vůči starším a jakkoli oslabeným, a zároveň s důvěrou v dobrého Boha a s nadějí, že On je ten, který nás provází, zůstane nám věrný za každých okolností a dává nám k dispozici vše, abychom i tuto krizi, která je zároveň šancí, společně zvládli. K prohloubení těchto základních postojů vám mohou posloužit např. každoměsíční biblické podněty k osobní modlitbě navazující na lednovýpastýřský list biskupa Tomáše, prakticky zaměřenýčlánek P. Aleše Opatrného, moc hezké povzbuzení odPsychosociálního intervenčního týmu, případně i pokračování v našem farním semináři o kontemplaci.
 • BOHOSLUŽBY A SETKÁNÍ: Po dobu nouzového stavu (zatím od 12. 3. do 11. 4. 2020) se ve farnosti, stejně jako na území celé plzeňské diecéze, nekonají žádné veřejné bohoslužby ani jakákoli jiná veřejná duchovní, vzdělávací či společenská setkání. Pokud se nějaká malá skupina či rodina domluví, může oslovit faráře (Petr Hruška, tel. 608 656 557, farar@farnostcheb.cz) a domluvit s ním neveřejné slavení eucharistie ať už na faře, v kostele nebo u někoho v domácnosti, ať už v neděli či ve všední den. První křesťané se také scházeli po domech, můžeme tak navázat na tuto starobylou tradici slavení bohoslužeb v malých skupinách. 
   
 • SLAVENÍ DNE PÁNĚ: I když si zrovna nedomluvíte neveřejnou bohoslužbu u vás doma, den Páně, neděli, je vhodné slavit v kruhu rodiny: četbou Božího slova a rozhovorem nad ním (viz např. liturgické texty na vira.czči pro děti na deti.vira.cz nebo www.kanan.cz), společnou modlitbou a výpravou do přírody. Může také pomoci poslech přímých přenosů nedělních bohoslužeb (zRadia Proglasči TV Noe, případně z různých farnostípo internetu), případně záznamů bohoslužeb na staniciVltava, kde jsou i bohoslužby nekatolické. Také doporučujeme poslech záznamů kázání z nedělní bohoslužby v naší farnosti, kterou bude farář sloužit neveřejně (k dispozici nakazani.farnostcheb.czSoundCloudSpotifyčiApple Podcasts), což vás může propojit s vaší domovskou farností, případně dalších záznamů bohoslužeb. 
 • STARŠÍ A NEMOCNÍ: Pokud jste nemocní, máte chřipkové příznaky, či se necítíte se dobře, zůstaňte samozřejmě doma. Bližšímu kontaktu s dalšími lidmi by se měli vyhnout i starší či chronicky nemocní, kteří jsou vůči nákaze koronavirem citlivější. Pokud byste potřebovali cokoli, co vám nemůže zajistit nejbližší rodina (např. zajít nakoupit, sehnat léky, navštívit se svatým přijímáním, slavit svátost smíření, přijmout pomazání nemocných, společně se modlit nebo prohovořit Vaši situaci), zavolejte či napište faráři Petru Hruškovi (tel. 608 656 557, farar@farnostcheb.cz) nebo pastorační asistentce Evě Kolafové (tel. 731 619 729, charita@farnostcheb.cz)Rádi se za vámi zastavíme, zprostředkujeme pomoc, případně farář k přinesení svatého přijímání pověří někoho z vašich blízkých, kdo vás běžně navštěvuje. Samozřejmě pokud by Vám bylo hodně špatně (teplota nad 38 °C atd.), volejte svému praktickému lékaři, případně linku 112. Je také k dispozici speciální infolinka MZ ČR (724 810 106 nebo 725 191 367), kde vám v případě nejistoty poradí.
 • DOMOVY, LÉČEBNY, NEMOCNICE: Na základě Bezpečnostní rady státu a Krajské hygienické stanice byl ve všech zařízeních zdravotní a sociální péče vyhlášen zákaz návštěv, což se tedy týká ichebské nemocnice, vLDN Amicaa v domovů pro senioryna Skalceana Spáleništi. Aktuální platnost zákazu sledujte na uvedených odkazech. Pokud v těchto zařízeních máte někoho blízkého, případně víte, že je tam někdo z farnosti, zůstaťte s nimi alespoň v častějším telefonickém kontaktu, případně nám dejte vědět, abychom se pokusili u nich v mimořádných situacích zařídit návštěvu faráře či nemocničního kaplana
 • RODINY A DĚTI: V případě, že v některých rodinách se školními dětmi nastane problém s jejich hlídáním či s programem pro ně, obraťte se na naše dobrovolnické centrum (Eva Kolafová, tel. 731 619 729), které se může pokusit vám zprostředkovat nějakého dobrovolníka, např. z řad studentů (lidé k této službě ochotní se také mohou Evě hlásit). Není vhodné, aby vnoučata hlídali starší prarodiče apod., protože děti mohou být nositeli nákazy i bez jakýchkoli příznaků a mohly by tak ohrozit ty, kteří jsou vůči nákaze a jejím důsledkům nejcitlivější. 
 • KONTAKTY: Pokud se člověk zrovna nevrátil z postižených oblastí (pokud ano, klikněte ZDE) a má příznaky chřipkového onemocnění, hygienická stanice doporučuje totéž co každoročně u běžné chřipkové epidemie: klid doma na lůžku, nepřecházet to, chovat se ohleduplně k ostatním, a pokud by bylo člověku hodně špatně (teplota nad 38 °C atd.), tak volat svému praktickému lékaři, případně linku 112. Můžete se samozřejmě také s čímkoli ozvat i faráři (608 656 557) či farní charitě (731 619 729). Je také k dispozici infolinka MZ ČR (724 810 106 nebo 725 191 367), kde vám v případě nejistoty poradí.

A co lze dělat jinak?

 • projevovat zájem o své bližní a lidi v nouzi, být jim nablízku, ale zároveň respektovat potřebu zvýšené hygienické ochrany, která je důležitá zvláště vůči starším lidem (kteří jsou dle statistik koronavirem ohroženi více, než mladší) a lidem jakkoli oslabeným (návštěvu prarodičů možno např. nahradit delším telefonátem apod.);
 • častěji a pečlivěji než kdy jindy si mýt ruce, nejlépe tekutým mýdlem pod tekoucí vodou, případně doplnit desinfekčními prostředky (návod např. ZDE, či v .PDF);
 • častěji se procházet na čerstvém vzduchu (ale ne ve větším počtu lidí), jíst ovoce a vůbec dbát na zdravý styl života;
 • dbát na běžnou hygienu, nedotýkat se holýma rukama klik, udržovat si fyzický odstup (doporučuje se alespoň cca 1,5 až 2 m) apod.;
 • pokud to na vás přijde, kašlat či kýchat do papírového kapesníku, který pak vyhodíte, v nouzi do rukávu (ne do ruky);
 • být informováni z důvěryhodných zdrojů (např. Ministerstvo zdravotnictví ČR, Česká televize, Český rozhlas);
 • nepodlehnout strachu, připustit si jej a mluvit o něm s vašimi blízkými (k tomu doporučujeme moc hezký text Psychosociálního intervenčního týmua biblické podněty k pastýřskému listu na každý měsíc).

Protože (jak píše ve svém článku P. Aleš Opatrný), "i když neradi vzpomínáme na nešťastné události, mohli by aspoň někteří vzpomenout na velké povodně tohoto století. Najednou bylo nabouráno skoro všechno, a lidé to zvládli. A hlavně – v mnohých se probudila do té doby nepoznaná dobrota, solidarita a obětavost".

A právě za toto vám chceme poděkovat i my, vždyť už teď se s takovýmito postoji u mnohých z vás setkáváme a věříme, že budou i nadále přítomné. A budeme tak společně, slovy biskupa Tomáše, opravdu "lidmi naděje, která nebude jen nadějí naší, ale bude pomocí pro druhé". 

S důvěrou nás všechny svěřujeme Kristu, 
který se k nám za každé situace přimlouvá svým každodenním:

Nebojte se, já jsem s vámi!
 

Petr Hruška
farář Řk farnosti Cheb
tel. 608 656 557

Eva Kolafová
Farní charita Cheb
tel. 731 619 729

https://farnostcheb.cz/index.php/aktuality/3053-koronavirus-opatreni-ve-farnosti-a-dalsi-informace

Zobrazeno 213×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz