Synoda známá neznámá, chtěná nechtěná

20. 10. 2021 20:53
Rubrika: cirkev a koncil

Synoda o synodalitě zní asi hodně nesrozumitelně. Tady by si asi týmy PR pořádně mákly. 

Hodně jednoduše lze říci, že jde o dialog a společnou cestu církve. A také o terapii klerikalismu. Jak to řekl na konferenci o synodě pastoralista Aleš Opatrný nežít jen ve své bublině a nestřílet na jiné názory a jejich nositele. A možná to bude audit toho, jak jsme za 30 let pokročily v úmění dialogu, naslouchání a rozlišování. 

 

Jedno z krásných vyjádření organizátorů synody je výbornu nápovědou: 

Cílem synody není vyprodukovat dokumenty, nýbrž dát vzklíčit snům, probudit proroctví a vize, přinést novou naději, rozhojnit důvěru, obvázat rány, navázat vztahy, dát zazářit nadějeplnému úsvitu, učit se jedni od druhých a vytvořit prostor pro růst bohaté inspirace, která bude osvěcovat mysl, rozehřívat srdce, rukám navrátí sílu.“

 

Přibývá studentů teologie, vzdělaných laiků, animátorů a snad za těch 30 let vzrostlo poznání života církve a vztahu církve k lidem mimo církev. Mohl bych také připomenout sv. Augustina o tom, že ti, kteří si myslí, že jsou uvnitř jsou venku a naopak. 

 

Témata, která synoda nabízí těm, kteří se chtějí zapojit. 

 

 • 01. SPOLEČNÍCI CESTY
  • V církvi a ve společnosti jdeme jeden vedle druhého po stejné cestě.
 • 02. NASLOUCHAT
  • Naslouchání je první krok, ale vyžaduje otevřenou mysl a otevřené srdce, bez předsudků. 
 • 03. UJMOUT SE SLOVA
  • Všichni jsou vybízeni, aby mluvili odvážně a otevřeně, tedy svobodně, pravdivě a s láskou. 
 • 04. SLAVIT SPOLEČNĚ
  • „Společné putování“ je možné pouze tehdy, pokud vychází ze společného naslouchání Božímu slovu a slavení eucharistie.
 • 05. SDÍLET ODPOVĚDNOST
  • Synodalita slouží misijnímu poslání církve; všichni členové jsou voláni k tomu, aby se na něm podíleli. 
 • 06. VÉST DIALOG
  • Dialog si žádá vytrvalost a trpělivost, ale umožňuje také vzájemné porozumění.
 • 07. EKUMENISMUS CESTY
  • Dialog mezi křesťany různých vyznání, vzájemně spojených jedním křtem, má na synodální cestě zvláštní místo. 
 • 08. AUTORITA A SPOLUÚČAST
  • Církev synodální je církev, ve které je uplatňována spoluúčast a spoluodpovědnost.  
 • 09. ROZLIŠOVAT A ROZHODOVAT
  • V synodálním stylu činíme rozhodnutí na základě rozlišování toho, co Duch svatý říká prostřednictvím celého našeho společenství.
 • 10. SYNODÁLNÍ FORMACE
  • Synodalita s sebou nese vnímavost pro změnu, formaci a neustálé učení se. 

Webové stránky synodu (www.synod.va) nabízejí další konkrétní podněty jak otázky spojené s těmito tematickými okruhy zprostředkovat rozličným skupinám lidí jednoduchým a angažujícím způsobem. Každá diecéze, farnost či církevní skupina si nemá dávat za cíl pokrýt všechny tyto otázky, ale měla by rozlišovat a zaměřit se na ty aspekty synodality, které nejvíce odpovídají jejímu kontextu. Účastníci jsou povzbuzováni sdílet se upřímně a otevřeně o konkrétních zkušenostech jejich reálného života, společně je reflektovat a ptát se, co jim Duch svatý může odkrývat skrze vzájemné sdílení se s druhými. 

https://www.farnostcheb.cz/clanek.php?id=622&sbm=97

 

 

 

 

 

Zobrazeno 212×

Komentáře

Inigo

Období od konce října 2021 do konce ledna 2022 bude patřit práci ve skupinách ve farnostech, ale klidně také ve školách, společenstvích, řeholních komunitách, laických hnutích nebo ekumenických sdruženích. https://www.katyd.cz/clanky/k-praci-ve-skupinach-je-zvan-kazdy.html?fbclid=IwAR2GuKrzUVddGAnVrIHr-m10FWf41k3eSoRXRTR7RrSvP4HBn8o8omnlrpw

dromedar

Mondomiglioristi ve svém živlu, protože jejich nacvičování dialogu najednou má posvěcení z Říma a říká se mu synoda.
Ostatní vidí, že je to podnik tak prázdný a bezzubý, že prázdnější a bezzubější být nemůže.

Inigo

To je mi milá pozornost Dromedáre milý. Co tu říci? Čeho je srdce plné, tím přetéká? Ale také oponentura, kritika a sarkasmus má své místo na světě. Hlavně s láskou a nasloucháním Duchu sv. Vlastně bych se rád zeptal na zkušenosti s dialogem zejména v případě jiného názoru.

Inigo

Svatý Josef je postavou, která může církev inspirovat na cestě synodálního procesu, který inicioval papež František. V souvislosti s probíhajícím Rokem svatého Josefa a biskupskou synodou o synodalitě na to upozorňuje prefekt Kongregace pro evangelizaci národů Kardinál Tagle.

"Nejen otcové, ale každý pokřtěný si může vzít ze svatého Josefa příklad. Měli bychom se od něj učit, jak být pozorní k Božímu hlasu, zejména ve chvílích životních zkoušek nebo když nám Boží plán není jasný,"
https://www.pastorace.cz/clanky/zijeme-v-minulosti-kterou-jsme-si-zidealizovali-nebo-zijeme-v-utopii-ktera-jeste-neexistuje

Zobrazit 4 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz