Katolická akce

13. 1. 2022 20:28
Rubrika: cirkev a koncil

Katolická akce existuje dodnes v různých zemích. Existovala také u nás, ale po zdecimování komunisty v 50. letech už nebyla obnovena. Ne vše lze restaurovat, ale to, že existuje v jiných zemích může být inspirací také u nás. Papež dodnes přijímá národní Katolické akce. V různých zemích jsou takto různě organizováni laici, aby mohli spolupracovat na hlásání evangelia. Zdá se, že slovanská mentalita odolává různým snahám o spolupráci a organizovanost. Snad sekulární společnost zejména nevládní organizace se toho nebojí a existují různé asociace spolků, nadací atd. Jak už to bylo řečeno kdysi dávno. Děti tohoto světa jsou prozíravější než děti světla. 

V jedné diplomové práci o pronásledované církvi jsem našel pěkný přehled toho, jak Katolická akce vypadala také u nás a jaké iniciativy existovaly. Co se bude jednou psát o naší době, to bude zajímavé. Byla tu Česká křesťanská akademie s potenciálem spolupráce a inspirace, potom několik hnutí jako manželská setkání, chlapi, signály atd

 

GENEZE POLITICKÉHO PROCESU BÁRTA A SPOL. A JEHO KOMPARACE S POLITICKÝM PROCESEM MÁDR A SPOL.

Diplomová práce, Autor: Bc. Simon Schwab

"Katolická akce nabyla dvou podob - italské a belgické. Italská verze považovala za základní jednotku farnost a členy dělila podle pohlaví. V čele skupiny stál předsedající kněz. Tato verze platila v českých zemích v době před druhou světovou válkou i během války.

V belgické verzi byla základem stavovská myšlenka, protože členové byli rozdělováni podle povolání. Důraz byl kladen na laiky, kteří spolupracovali s knězem coby asistentem. Hlavní impuls dal této verzi belgický kněz Joseph Cardijn. Ten založil organizaci Křesťanská dělnická mládež (JOC, Jeunesse Ouvrière Chrétienne) a postupně vznikala další hnutí, kterými byly Křesťanská studentská mládež (JEC, Jeunesse Étudiante Chrétienne), Křesťanská rolnická mládež (JAC, Jeunesse Agricole Chrétienne) a Nezávislá křesťanská mládež (JIC, Jeunesse Indépendante Chrétienne).20 Principem tzv. jocismu bylo heslo “formation par action” (formace skrze činnosti) a pravidlo “vidět (evidovat) – soudit (rozlišovat a vytvořit si názor) – jednat”. Inspirativními osobnostmi KA byli dominikán Silvestr Braito a františkán Jan Evangelista Urban.

Vedle apoštolátu působícího mezi venkovskou, dělnickou a zaměstnaneckou mládeží se církev ve velké míře orientovala na středoškolské a vysokoškolské studenty, akademický a intelektuální svět. Silné postavení měly nově založené spolky a sdružení – Česká liga akademická, Akademické sdružení Moravan, Akademický týden nebo františkánské Studium catholicum. Akademický týden byl setkáním studentské mládeže s křesťanskými intelektuály a umělci za podpory Metoděje Habáně. Studium catholicum bylo založeno františkánem Janem Evangelistou Urbanem a sloužilo k teologickému vzdělávání vysokoškolských studentů.

 

https://theses.cz/id/ura7n4/STAG86456.pdf


 

Zobrazeno 31×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz