Aktuality z blížícího se setkání kontinentálního synodálního setkání. Věřím, že to bude osvěžená i pro naši církev v ČR. 

Hezké přehledy a další inspirace z webu Petra Hrušky, generálního vikáře plzeňské diecéze. 

 

 

 

Synoda o synodalitě

Cílem synody není vyprodukovat dokumenty, nýbrž dát vzklíčit snům, probudit proroctví a vize, přinést novou naději, rozhojnit důvěru, obvázat rány, navázat vztahy, dát zazářit nadějeplnému úsvitu, učit se jedni od druhých a vytvořit prostor pro růst bohaté inspirace, která bude osvěcovat mysl, rozehřívat srdce, rukám navrátí sílu.“

Přípravný dokument Synody o synodalitě, čl. 32

Synoda Prag Logo

Kontinentální setkání synody v Praze 5. - 12. 2. 2023

První fáze 5. - 9. února: jednání 200 delegátů osobně a 390 online (za plzeňskou diecézi se v online účasti budou střídat Jindřich Fencl a Petr Hruška)
Druhá fáze 10. - 12. února: reflexe kontinentálního shromáždění na plenárním zasedání 39 předsedů evropských biskupských konferencí (CCEE)

Dokumenty ke kontinentálnímu shromáždění Synody:

Podrobný program v angličtině najdete ZDE, tiskové výstupy a dokumenty ZDE, živý přenos ZDE. Webové stránky pražskho kontinentálního setkání naleznete na adrese prague.synod2023.org. K dispozici je aktualizovaný program a další informace týkající se nadcházejícího setkání. Stránka je postupně aktualizovaná o další údaje a materiály. Každý den, od 5. do 9. února, bude na webu k dispozici fotogalerie a krátké shrnutí průběhu dne. Jednání bude možné sledovat prostřednictvím streamu přímo na webových stránkách (Live Streaming) nebo na kanále YouTube CCEE.

Níže je vám k dispozici výtah z programu kontinentálního setkání Synody v Praze v češtině:


 

Neděle 5. 2. 2023: Zahajovací mše na Strahově

Pondělí 6. 2. 2023: Úvod a I. pracovní setkání

Úterý 7. 2. 2023: II. a III. pracovní setkání

Středa 8. 2. 2023: III. a IV. pracovní setkání a Slavnostní mše v katedrále

Čtvrtek 9. 2. 2023: V. pracovní setkání a Závěr

Pátek 10. 2. 2023: Jednání předsedů biskupských konferencí (I.)

Sobota 11. 2. 2023: Jednání předsedů biskupských konferencí (II.)

Neděle 12. 2. 2023: Slavení eucharistie v pražských kostelích

Další informace o kontinentálním setkání a průběhu synodního procesu:

Kontinentální fáze Synody probíhala od září 2022 do února 2023. Od 24. 11. 2022 byl v českém překladu k dispozici Pracovní dokument pro kontinentální etapu synody o synodalitě, tedy pracovní text shrnující dosavadní syntézy synodálního procesu z celého světa. Dokument byl základem pro další zamýšlení v rámci kontinentální etapy synody o synodalitě.

ZDE najdete informace, jakým způsobem bylo možné se do této společné reflexe zapojit v plzeňské diecézi. Výsledky této společné reflexe jednotlivé diecéze do 15. 1. 2023 zaslali národnímu synodnímu týmu. Reflexi zaslanou z naší plzeňské diecéze najdete ZDE. Odpovědi byly shrnuty za celou biskupskou konferenci a postoupeny kontinentálnímu synodnímu shromáždění, které se schází v Praze 5. - 12. února 2023 a vypracuje svůj vlastní závěrečný dokument, v němž se zamyslí nad třemi otázkami s ohledem na své specifické prostředí.

Během prvních pěti dnů kontinentálního jednání Synody bude každou biskupskou konferenci zastupovat 14 delegátů. Osobně do Prahy přijedou předseda každé biskupské konference v Evropě a tři další delegáti této konference, zatímco dalších deset za každou konferenci se připojí online. Zbývajících 44 účastníků pozve přímo CCEE, a to včetně zástupců ostatních křesťanských církví.

Účastníci kontinentálního setkání v Praze mají předložit návrhy, jak by se v budoucnu mohl celý Boží lid spolu s biskupy podílet na rozhodování v církvi. Základem jejich rokování je dokument, který byl vypracovaný na základě podnětů z téměř všech diecézí na světě a koncem října představen ve Vatikánu (ZDE). Budou také diskutovat o tom, jak může církev naplňovat své poslání v současných společenských podmínkách.

Na závěr svých diskuzí, každá kontinentální skupina vypracuje finální dokument, který v březnu 2023 zašle generálnímu sekretariátu. Tento sekretariát pak, na základě těchto kontinentálních dokumentů, vypracuje druhé Instrumentum laboris, které bude zveřejněné v červnu 2023.

Související dokumenty a texty:

https://agas.cz/clanek.php?id=1141