Co může mít společné fotbal a farnost? 

Týmová spolupráce se hodí. Sólista toho mnoho sám nedokáže. 

Dobrý trenér využije talentů a pomoci realizačního týmu, kondičních trenérů, analýzy zápasů, znalosti soupeře atd.

Pro farnost by to mohlo znamenat, že dobrý pastýř a vůdce umí rozpoznat charizmata, obdarování, využívá pomoci realizačního týmu farní pastorační rady, supervize atd.