18. 5. 2010 12:28
Rubrika: cirkev a koncil | Štítky: církev, internet, komunita, sit

Ještě jednou z časopisu Dingir 2009/4 k tématu navýsost aktuálnímu. Také pro křesťanstvo se Internet stal významným médiem KŘESŤANÉ V SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH NA INTERNETU Libuše Martínková Historie křesťanství na Internetu sepíše teprve několik let,…


17. 5. 2010 12:54
Rubrika: cirkev a koncil | Štítky: církev, katolíci, media

ŘÍMŠTÍ KATOLÍCI A MÉDIA Nedorozumění, neznalost, podezíráni a nakonec snad i smír Jan Jandourek Podat stručný a přitom podložený obraz římskokatolické církve v mediích není v mých silách. Musím proto zvolit podobnou taktiku, jako když jsem kdysi…


Poselství papeže Benedikta XVI.k XLIV. Světovému dni sdělovacích prostředků"Kněz a pastorace v digitálním světě. Nová média ve službě Slovu"16. května 2010 Drazí bratři a sestry, téma letošního Světového dne sdělovacích prostředků - "Kněz a…


16. 5. 2010 19:35
Rubrika: cirkev a koncil

další část reflexe o vůdcovství českých elit z knihy Pavola Friče (str 140). Postřehy o elitách jsou dlouhodobou výzvou pro politické kolbiště i animátorský životaběh. Vůdcovský kapitál Normativní předpoklady k vedení jsou zpravidla chápány buď jako…


15. 5. 2010 7:53
Rubrika: cirkev a koncil

Další úryvky z Fričovy knihy o vůdcovství českých elit nabízí postřehy o vůdcovském potenciálu atd Organizační teorie a teorie managementu, rozvíjející se zhruba od dvacátých let minulého století, se zaměřují na vůdcovství a následovnictví především…


13. 5. 2010 21:27
Rubrika: cirkev a koncil

Ještě malinko k pohledům na vůdcovství až k Nietzschemu. Doufám, že jedn. části seriálu jsou pochopitelné jako srovnání s hříchy dnešních vůdců, resp. vůbec začít se zamýšlet nad úlohou vůdců. Teorii Velkého muže specifickým způsobem inovoval…


12. 5. 2010 17:29
Rubrika: cirkev a koncil

Vůdcové s božskou inspirací dle Thomase Carlyleho Naopak zkoumání historie jakožto životopisů a příběhů velkých osobností zasvětil svou práci skotský historik Thomas Carlyle (1795-1881). Podle něj dějiny utvářeli hrdinové s vizí, vůdcové s božskou…


11. 5. 2010 23:43
Rubrika: cirkev a koncil

Oproti tomu John Locke (1632-1704) se svou teorií společenské smlouvy se staví proti autoritářství a přikládá mnohem větší důležitost jednotlivcům a jejich hledání pravdy než pouhé poslušnosti autoritám - vůdcům. Mocenská dimenze se u Locka…


10. 5. 2010 23:00
Rubrika: cirkev a koncil | Štítky: leadership, vůdcovstí

Vůdcovství v době osvícenství Období evropského osvícenství (17-18. století) přináší nový pohled na svět, pokoušející se oprostit od náboženského „tmářství" a zaměřit se na vědecké poznání a sílu rozumu. Tyto myšlenkové posuny se projevují nejen v…


8. 5. 2010 13:27
Rubrika: cirkev a koncil | Štítky: následovníci, vůcce

Před pár lety (4.11.2003) na konferenci o hodnotách se objevil o Machiavellim příspěvek dr Holečka nazvaný Machiavelismus a Machiavelli. Mýtus a skutečnosti. Následují text je dalším částí s knihy o českých elitách, z kapitoly zkoumající vývoj…


Autor blogu Grafická šablona signály.cz