3. 1. 2009 20:47

Bilancování roku 2008Řada různých organizací i jednotlivců v těchto dnech bilancuje. Možná i signály.cz bilancují. 13 319 uživatelů k 3.lednu je vynikající výsledek a sluší se hodně poděkovat.Když budu bilancovat za sebe, mohu se podívat na svoji…


23. 11. 2008 15:00

Při včerejším vysvěcení na biskupa v v litoměřické katedrále sv. Štěpána Mons. Jan Baxant pronesl skvělé kázání, které se mi jeví jako hodně inspirativní (nejen) pro naši diecézi. Udělalo mi hodně velkou radost a tož je nabízím: V těchto dnech je…


31. 10. 2008 8:59

Těžký život lídrů v církvi (těžký život církve bez lídrů?) Poslední volby a trvalý ústup křesťanských demokratů do politického ústranní neřku-li politického pohřebiště mě vede k otázce jak v našem českém současném církevním společenství umíme…


25. 9. 2008 13:03

Není toho mnoho co by mohli říci historici sv. Václavovi. Více mluví legendy a úcta, která v každé době projektovala své potřeby a očekávání do jeho života. Letošní pastýřský list českých biskupů (bez litoměřického biskupa) zdůraznil souvislost…


31. 8. 2008 13:46

"Snažme se být prostí a moudří. Nepředstírejme před světem dokonalost, které postrádáme. Nezakrývejme před ním ani svou nedostatečnost a hříšnost. Jsme obyčejní, normální lidé. Ve všem podobni ostatním, podléhající slabostem, ano i hříchu.…


31. 7. 2008 21:55
Rubrika: evangelizace | Štítky: budoucnost, diecéze, litomerice

Diecéze po infarktu? Zanikne?Stále více se mi zdá, že litoměřická diecéze připomíná pacienta po několika infarktech, který čeká, jestli se ukáže lékař, který pomůže.Prvním infarkt byl odsun německých kněží a laiků, kteří tvořili pravděpodobně větší…


30. 6. 2008 10:01

Rok svatého Pavla výzvou i zrcadlem Sobotní vigili v bazilice sv. Pavla začal papež Benedikt XVI rok sv. Pavla. Homilie byla ukončena slovy, které mohou být výzvou i pro naše poměry, zejména v litoměřické diecézi. Děkujme nyní Pánu za to, že povolal…


20. 5. 2008 11:00

Dnešní svátek sv.Klementa Maria Hofbauera mi připomněl překrásnou atmosféru oslavy tohoto svátku před 19 lety v květnu 1989 v Brně. Poprvé vystoupil veřejně Tomáš Halík s kázáním o tom, že evangelium má být hlásáno novým způsobem. Byl jsem tehdy v 3…


27. 3. 2008 22:50

Zollitsch: „Těm, kteří se ptají máme poskytnout rozhovor a odpověď“ „Být misionářsky přítomni ve společnosti“http://www.bonifatiuswerk.de/index.php?id=singleausgabe_news&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=108&tx_ttnews[backPid]=58„Misionářská církev“,…


27. 3. 2008 20:38
Rubrika: inspirace | Štítky: Bonifatiuswerk

Bonifatiuswerk „Nouze, na kterou pozorňuje Bonifatiuswek (Dílo sv. Bonifáce) německých katolíků je osamocení. Být sám ve své víře, sám mezi lidmi, kteří se stále více odklánějí od víry.“ Kdo žije mezi jinověrci nebo nevěřícími, ten se cítí vyloučený…


Autor blogu Grafická šablona signály.cz