2. 1. 2020 7:36
Rubrika: cirkev a koncil

Homilie papeže při mši na slavnost Matky Boží Panny Marie, 1. ledna 2020, baz. sv. PetraČeská sekce RV»Když se však napnil čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného ze ženy« (Gal 4,4). Narodil se z ženy - tak přišel na svět Ježíš. Neobjevil se v…


1. 1. 2020 11:18
Rubrika: cirkev a koncil

Právě jsme četli jednu z prvních stránek Bible. Tato poetická zpráva o stvoření zdůrazňuje zodpovědnost, kterou lidé ve světě mají: aby se starali o zemi a ochraňovali ji. To je zodpovědnost, kterou Bůh svěřil lidem.Chtěl bych vám, mladým lidem,…


30. 12. 2019 10:45
Rubrika: cirkev a koncil

31. srpna 2012 zemřel jeden z největších mužů pokoncilní církve - kardinál Carlo Maria Martini. Pastýř podle Ježíšova srdce a prorok pro dnešní dobu, někdejší milánský metropolita, jezuita, známý biblický teolog a exegeta, exercitátor a autor mnoha…


28. 12. 2019 21:19
Rubrika: cirkev a koncil

Vám, ženy celého světa, můj co nejsrdečnější pozdrav!1. V době, kdy se blíží IV. světová konference o ženě, která se bude v září konat v Pekingu, posílám každé z vás a všem ženám světa tento list jako znamení účasti a vděčnosti. Chci především…


27. 12. 2019 15:53
Rubrika: cirkev a koncil

Josef Suchár, Josef Hubálek a Karel Moravec jsou kněží, kteří se každý po svém pustili do rozsáhlých prací na církevních objektech, které mají na starosti. Každému z nich se podařilo během několika let vytvořit dílo, které má hodnotu desítek milionů…


26. 12. 2019 7:49
Rubrika: cirkev a koncil

Další, již čtrnáctá přednáška P. Vojtěcha Kodeta z cyklu "Večery nad Božím slovem" s názvem „Boží slovo a podání předků“. Přednáška zazněla ve farním centru libocké farnosti Malejov ve čtvrtek 12. 12. 2019. Nyní si její záznam můžete přehrát na…


25. 12. 2019 9:05
Rubrika: cirkev a koncil

Ze třetího ročníku medicíny odešel studovat teologii. Dnes je převorem Řádu bosých karmelitánů a knězem Kostela Panny Marie Vítězné v Praze a Pražského Jezulátka.Pro Pavla Polu je centrálním bodem Vánoc půlnoční mše. „A vůbec celá liturgie, kdy se…


24. 12. 2019 10:50
Rubrika: cirkev a koncil

Co je tak mimořádného na Narození Páně, je jeho obyčejnost – když necháme stranou anděly a návštěvu tří králů, jež lze považovat za symbolické doplňky. Oni však symbolizují, jak je úžasný tento nový člen lidského druhu – jeden z těch, kteří…


24. 12. 2019 10:48
Rubrika: cirkev a koncil

Naše stíny a temnoty jsou často nejryzejším zdrojem poznání o nás samých. Ne proto, že by ukazovaly něco, za co bychom se měli soudit, ale proto, že nám umožňují – v dobrém i ve zlém – vidět náš potenciál.Čtenářka Petra se pod článkem Pravdivé…


23. 12. 2019 17:48
Rubrika: cirkev a koncil

Abychom se mohli ohradit proti překračování našich hranic, musíme nejprve rozpoznat, že k takovému překročení došlo. A abychom se mohli ohradit hned v dané situaci, měli bychom to rozeznat rychle. Jak poznáme, že jsme někam tlačeni nebo manipulováni…


Autor blogu Grafická šablona signály.cz