Sv.Václav, světec-bojovník-král a jeho odkaz.

Není toho mnoho co by mohli říci historici sv. Václavovi. Více mluví legendy a úcta, která v každé době projektovala své potřeby a očekávání do jeho života. Letošní pastýřský list českých biskupů (bez litoměřického biskupa) zdůraznil souvislost…

Jaká je upřimnost v církvi po 40 letech?

"Snažme se být prostí a moudří. Nepředstírejme před světem dokonalost, které postrádáme. Nezakrývejme před ním ani svou nedostatečnost a hříšnost. Jsme obyčejní, normální lidé. Ve všem podobni ostatním, podléhající slabostem, ano i hříchu.…

Zanikne litoměřická diecéze nebo již zanika?

Diecéze po infarktu? Zanikne?Stále více se mi zdá, že litoměřická diecéze připomíná pacienta po několika infarktech, který čeká, jestli se ukáže lékař, který pomůže.Prvním infarkt byl odsun německých kněží a laiků, kteří tvořili pravděpodobně větší…

Rok sv. Pavla výzvou i zrcadlem

Rok svatého Pavla výzvou i zrcadlem Sobotní vigili v bazilice sv. Pavla začal papež Benedikt XVI rok sv. Pavla. Homilie byla ukončena slovy, které mohou být výzvou i pro naše poměry, zejména v litoměřické diecézi. Děkujme nyní Pánu za to, že povolal…

evangelizace a řízení jako duchovní úkol

Dnešní svátek sv.Klementa Maria Hofbauera mi připomněl překrásnou atmosféru oslavy tohoto svátku před 19 lety v květnu 1989 v Brně. Poprvé vystoupil veřejně Tomáš Halík s kázáním o tom, že evangelium má být hlásáno novým způsobem. Byl jsem tehdy v 3…

Předseda Německé biskupské konferenci pro Bonifatiuswerk

Zollitsch: „Těm, kteří se ptají máme poskytnout rozhovor a odpověď“ „Být misionářsky přítomni ve společnosti“http://www.bonifatiuswerk.de/index.php?id=singleausgabe_news&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=108&tx_ttnews[backPid]=58„Misionářská církev“,…

Dílo sv. Bonifáce solidární s diasporou věřích

Bonifatiuswerk „Nouze, na kterou pozorňuje Bonifatiuswek (Dílo sv. Bonifáce) německých katolíků je osamocení. Být sám ve své víře, sám mezi lidmi, kteří se stále více odklánějí od víry.“ Kdo žije mezi jinověrci nebo nevěřícími, ten se cítí vyloučený…

stav diecéze a možnost řešení.

Úvahy o stavu litoměřické diecézeVelikonoční oktáv v nás nechává doznívat radostné velikonoční Aleluja. Co však prožívali Ježíšovi učednící po vzkříšení jejich Pána. Kolik v nich bylo ještě strachu než dostali odvahu k hlásání evangelia skrze…

Co přinesly a přinesou 4 roky s b.Posádem

Dnes si budeme připomínat 4 roky od biskupského svěcení Pavla Posáda a v sobotu poděkování za 4 roky biskupské služby a loučení s biskupem Pavlem Posádem. Petice v církvi nebývají obvyklé, nebývá obvyklé přesouvat biskupa z jeho diecéze způsobem,…

dar smíření s církvi

V tisku se občas objeví konstatování, že není jednoduché smířit se s církví. V době postu a při posledních událostech v litoměřické diecézi je vidět, že je to stále velké téma láska k církvi a zároveň schopnost vidět v pravdě její slabosti a také…