22. 5. 2010 7:49

Část o vůdcovských stylech začíná být zajímavá pro styl řízení v církvi, farnostech, společenstvích atd. Vůdcovské styly Pod vůdcovským stylem rozumíme způsob, jakým vůdce vede své následovníky k cíli, jak se k nim chová, resp. jak uplatňuje svůj…


21. 5. 2010 8:08
Rubrika: cirkev a koncil | Štítky: církev, kněží, politika

Klérus v politice: dříve a nyníPříloha Perspektivy 21/2010 Už tak neklidné vlny předvolebního boje v Česku rozčeřilo koncem dubna mimo jiné také prohlášení Rady Iustitia et Pax při ČBK pod vedením biskupa Václava Malého, interpretované v médiích…


20. 5. 2010 7:47
Rubrika: cirkev a koncil

Další část z knihy o vůdcovství českých elit. Hodno zamýšlení je srovnání formace animátora a vlastnosti lídra: Ideální vůdce má tedy vizi, dokáže vypůsobit a řídit změny a má zároveň schopnost mobilizovat následovníky k akci. Animátor je ten který…


18. 5. 2010 12:28
Rubrika: cirkev a koncil | Štítky: církev, internet, komunita, sit

Ještě jednou z časopisu Dingir 2009/4 k tématu navýsost aktuálnímu. Také pro křesťanstvo se Internet stal významným médiem KŘESŤANÉ V SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH NA INTERNETU Libuše Martínková Historie křesťanství na Internetu sepíše teprve několik let,…


17. 5. 2010 12:54
Rubrika: cirkev a koncil | Štítky: církev, katolíci, media

ŘÍMŠTÍ KATOLÍCI A MÉDIA Nedorozumění, neznalost, podezíráni a nakonec snad i smír Jan Jandourek Podat stručný a přitom podložený obraz římskokatolické církve v mediích není v mých silách. Musím proto zvolit podobnou taktiku, jako když jsem kdysi…


Poselství papeže Benedikta XVI.k XLIV. Světovému dni sdělovacích prostředků"Kněz a pastorace v digitálním světě. Nová média ve službě Slovu"16. května 2010 Drazí bratři a sestry, téma letošního Světového dne sdělovacích prostředků - "Kněz a…


16. 5. 2010 19:35
Rubrika: cirkev a koncil

další část reflexe o vůdcovství českých elit z knihy Pavola Friče (str 140). Postřehy o elitách jsou dlouhodobou výzvou pro politické kolbiště i animátorský životaběh. Vůdcovský kapitál Normativní předpoklady k vedení jsou zpravidla chápány buď jako…


15. 5. 2010 7:53
Rubrika: cirkev a koncil

Další úryvky z Fričovy knihy o vůdcovství českých elit nabízí postřehy o vůdcovském potenciálu atd Organizační teorie a teorie managementu, rozvíjející se zhruba od dvacátých let minulého století, se zaměřují na vůdcovství a následovnictví především…


13. 5. 2010 21:27
Rubrika: cirkev a koncil

Ještě malinko k pohledům na vůdcovství až k Nietzschemu. Doufám, že jedn. části seriálu jsou pochopitelné jako srovnání s hříchy dnešních vůdců, resp. vůbec začít se zamýšlet nad úlohou vůdců. Teorii Velkého muže specifickým způsobem inovoval…


12. 5. 2010 17:29
Rubrika: cirkev a koncil

Vůdcové s božskou inspirací dle Thomase Carlyleho Naopak zkoumání historie jakožto životopisů a příběhů velkých osobností zasvětil svou práci skotský historik Thomas Carlyle (1795-1881). Podle něj dějiny utvářeli hrdinové s vizí, vůdcové s božskou…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio