13. 5. 2010 21:27
Rubrika: cirkev a koncil

Ještě malinko k pohledům na vůdcovství až k Nietzschemu. Doufám, že jedn. části seriálu jsou pochopitelné jako srovnání s hříchy dnešních vůdců, resp. vůbec začít se zamýšlet nad úlohou vůdců. Teorii Velkého muže specifickým způsobem inovoval…


12. 5. 2010 17:29
Rubrika: cirkev a koncil

Vůdcové s božskou inspirací dle Thomase Carlyleho Naopak zkoumání historie jakožto životopisů a příběhů velkých osobností zasvětil svou práci skotský historik Thomas Carlyle (1795-1881). Podle něj dějiny utvářeli hrdinové s vizí, vůdcové s božskou…


11. 5. 2010 23:43
Rubrika: cirkev a koncil

Oproti tomu John Locke (1632-1704) se svou teorií společenské smlouvy se staví proti autoritářství a přikládá mnohem větší důležitost jednotlivcům a jejich hledání pravdy než pouhé poslušnosti autoritám - vůdcům. Mocenská dimenze se u Locka…


10. 5. 2010 23:00
Rubrika: cirkev a koncil | Štítky: leadership, vůdcovstí

Vůdcovství v době osvícenství Období evropského osvícenství (17-18. století) přináší nový pohled na svět, pokoušející se oprostit od náboženského „tmářství" a zaměřit se na vědecké poznání a sílu rozumu. Tyto myšlenkové posuny se projevují nejen v…


8. 5. 2010 13:27
Rubrika: cirkev a koncil | Štítky: následovníci, vůcce

Před pár lety (4.11.2003) na konferenci o hodnotách se objevil o Machiavellim příspěvek dr Holečka nazvaný Machiavelismus a Machiavelli. Mýtus a skutečnosti. Následují text je dalším částí s knihy o českých elitách, z kapitoly zkoumající vývoj…


7. 5. 2010 15:24
Rubrika: cirkev a koncil | Štítky: tema:politika-volby

Dovoluji si nabídnout č. 3 o vůdcovství, tentokrát od sv. Augustina. Stojí za to vidět i nový film o sv. Augustinovi. Je k sehnání na DVD u paulínek. Středověké politické uvažování významně ovlivnil Augustin Aurelius (345-430) svým učením o obci…


6. 5. 2010 7:25
Rubrika: cirkev a koncil | Štítky: následovníci, vůcce

Teoretické základy vůdcovství a následovnictví č.2. Náboženské, filozofické a historiografické tradice (text z knihy Vůdcovství českých elit, str. 53 a dále) Slavný starořecký historik Thukydides (asi 460-396 př. Kr.) ve svých Dějinách peloponéské…


5. 5. 2010 17:38
Rubrika: cirkev a koncil | Štítky: Bible, elity, vůdce

Teoretické základy vůdcovství a následovnictví č.1. Náboženské, filozofické a historiografické tradice (text z knihy Vůdcovství českých elit, str. 53 a dále) Fenomén vůdcovství a následovnictví a pokusy o uchopení a popis charakteristik vůdců a…


3. 5. 2010 11:54
Rubrika: cirkev a koncil | Štítky: tema:politika-volby

Biskup Malý a blížící se volby znovu ukázaly jak různě se můžeme dívat na politiku, která je součástí poslání církve v jejím rozměru posvěcovat tento svět, být svátostí světa, jak znovuobjevily a připomněly teologové a otcové koncilu. Aby měla účast…


2. 4. 2010 16:14

Je velký pátek a objevují se zprávy o kajícnosti církve. Mě nejvíce zaujaly 3 zprávy, které přetiskuji. Papežský kazatel Cantalamessa o pokoře o očištění a modlitby v Rakousku a Německu. O. Cantalamessa: Bude-li pokora, církev z této války vyjde…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio