Dobří vůdci se přizpůsobují "dospělosti" následovníků

24. 5. 2010 10:24
Rubrika: cirkev a koncil | Štítky: následovníci , vůdci

 

Který styl asi potkáváme nejčastěji v církvi a který ve světě?

Dobří vůdci by měli být schopni přizpůsobit svůj styl míře rozvoje (,‚dospělosti" či „zralosti") následovníků v závislosti na tom, jak jsou následovníci připraveni a ochotni vykonávat požadované úkoly a převzít zodpovědnost za směřování svého chování. Hersey a Blanchard72 ve své teorii situačního vůdcovství rozlišili čtyři typy následovníků (podle úrovně jejich rozvoje) a čtyři typy vůdcovských stylů podle typů následovníků. Podle těchto typů následně popisují jejich čtyři hlavní kombinace:

 

  1. Vůdcovský styl instruující/direktivní odpovídá úrovni rozvoje následovníka vyznačující se nízkou kompetentností a nízkou mírou zapojení do plnění úkolu, jelikož nemá zatím dostatek schopností, nicméně má zapálení pro věc a entuziasmus. Vůdce má vysoké úkolově direktivní zaměření, ale zatím malé zaměření na rozvíjení vztahu s následovníkem.

  2. Vůdcovský styl prodávající/koučující od povídá úrovni rozvoje následovníka, ve které již prokazuje vyšší míru kompetentnosti, aktivnější zapojení, zatím ale stále nižší úroveň schopností. Vůdce má vysoké úkolově direktivní zaměření i velké zaměření na vztahy.

  3. Vůdcovský styl participační/podporující odpovídá úrovni rozvoje následovníka, který již prokazuje velkou kompetentnost a aktivnější, ale stále ještě proměnlivé zapojení z důvodu nedostatečné sebedůvěry a motivace. Vůdce má nízké úkolově direktivní zaměření a velké zaměření na vztahy.

  4. Vůdcovský styl delegující odpovídá úrovni rozvoje následovníka, který již prokazuje vysokou kompetentnost i vysokou úroveň aktivního zapojení při plnění úkolů. Je schopný a zároveň ochotný, sám dozrál do role vůdce. Vůdce již má vůči tomuto následovníkovi nízké úkolově direktivní zaměření.73

Vůdcové si většinou vytvářejí priority mezi zaměřením na splnění úkolu a mezi zaměřením na lidi, resp. na dobré mezilidské vztahy. Tak to alespoň tvrdí Fiedler ve své situační teorii LPC (least preferred co-worker), ve které se pokusil popsat, jak situace ovlivňuje vztah mezi efektivitou vůdcovství a mírou následovníkových charakteristik nazývaný skóre nejméně preferovaného spolupracovníka (least preferred co-worker score) - LPC skóre. Podle Fiedlera dobří LPC vůdci mívají blízké a pozitivní vztahy s následovníky a jednají podpůrným způsobem, dávají dokonce vyšší prioritu vztahům než pár úkolů. V tomto aspektuje Fiedlerova teorie blízká teorii sloužícího vůdcovství, která je jednou z teorií tzv. postindustriálního vůdcovství, jemuž je věnována subkapitola 2.5.3.

 

72 Viz také Blanchard K., Zigarmi P. a Zigarmi D., 1985, s. 68. 4.

73 Podobně rozlišuje vůdcovské styly i Robert House (1971) ve své Teorii vůdcovství „cesta - cíl". Vůdci mění styl podle toho, jak to situace vyžaduje:

  1. podpůrné vůdcovství - bere v úvahu potřeby následovníků, projevuje zájem o jejich blaho a vytváření přátelského prostředí. Tento styl je vhodný, když je práce stresující, nudná nebo nebezpečná;

  2. direktivní vůdcovství - říká následovníkům, co je třeba udělat, a poskytuje odpovídající vhodná vodítka. Tento styl je vhodný, když následovníci jsou nezkušení a mají plnit nestrukturovaný a komplexní úkol;

  3. participativní vůdcovství - konzultuje s následovníky a bere v úvahu jejich názory při rozhodování a jednání. Tento styl je vhodný, když následovníci jsou experty a jejich rada je potřebná a oni předpokládají, že jsou schopni ji poskytnout;

  4. vůdcovství orientované na dosahování cílů (ach,eoement.orieflted íeadership) - stanovuje cíle, dává výzvy (chalfenge) v práci i sebezdokonalování. Jsou demonstrovány a vyžadovány vysoké standardy. Vůdce ukazuje svou víru ve schopnosti následovníků uspět. Tento styl je vhodný, když úkol je komplexní.

 

Sdílet

Komentáře

Radka2 Zajímavé, děkuji. Je dobré znát teorii, abychom se lépe orientovali v praxi. Mějte se požehnaně

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio