rubrika evangelizace


Krize církve

Církev v Německu je výborně zorganizována. Avšak nacházíme za strukturami také odpovídající duchovní sílu, sílu víry v živého Boha? Upřímně řečeno, musíme uznat, že struktury nad Duchem výrazně převažují. Dodávám k tomu: Skutečná krize církve v…

Advent a dobrovolníci pohledem od sousedů

Arcibiskup Robert Zollitsch oceňuje dobrovolnictví Předseda Německé biskupské konference, arcibiskup Robert Zollitsch, vydal při příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků (5. 12. 2010) prohlášení, v němž oceňuje práci dobrovolníků. Berlin:…

Modlitba zasvěcených osob na Proglasu

Jak se modlí premonstráti? Opět se budeme na Proglasu ptát, jak se modlí zasvěcené osoby. Tentokrát jsme navštívili baziliku na Svatém Kopečku u Olomouce, která je součástí premonstrátského kláštera. Našimi hosty jsou bratři Bernard Slaboch OPraem.,…

Zanikne litoměřická diecéze nebo již zanika?

Diecéze po infarktu? Zanikne?Stále více se mi zdá, že litoměřická diecéze připomíná pacienta po několika infarktech, který čeká, jestli se ukáže lékař, který pomůže.Prvním infarkt byl odsun německých kněží a laiků, kteří tvořili pravděpodobně větší…

evangelizace a řízení jako duchovní úkol

Dnešní svátek sv.Klementa Maria Hofbauera mi připomněl překrásnou atmosféru oslavy tohoto svátku před 19 lety v květnu 1989 v Brně. Poprvé vystoupil veřejně Tomáš Halík s kázáním o tom, že evangelium má být hlásáno novým způsobem. Byl jsem tehdy v 3…

Předseda Německé biskupské konferenci pro Bonifatiuswerk

Zollitsch: „Těm, kteří se ptají máme poskytnout rozhovor a odpověď“ „Být misionářsky přítomni ve společnosti“http://www.bonifatiuswerk.de/index.php?id=singleausgabe_news&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=108&tx_ttnews[backPid]=58„Misionářská církev“,…

Církev, kam lidé chodí rádi

Církev, kam lidé chodí rádi Upoutala mě pozvánka na konferenci s biskupem Millarem nazvána církev, kam lidé chodí rádi. Myslím, že název je skvěle formulovaný a stojí za to účastnit se.Sandy Millar je biskupem anglikánské církve a vedoucím misijní…