čtvrté pražské setkání o spolupráci při obnově venkova

4. 1. 2014 17:23
Rubrika: cirkev a koncil

Venkov má svá specifika, ať již to je odchod mladé a střední generace za prací nebo stále těžší dostupnost služeb lékaře, policie nebo pošty. Venkov je také oříšek pro církev. Jak zajistit dostupnost kněze tam, kde je málo věřících a mnoho téměř prázdných a někdy zpustlých kostelů. Farnosti nemohou zůstat uzavřeny do sebe a spokojeny se "svátostným provozem" a tradiční zbožností, ale měli by se otevírat dialogu s lidmi, se kterými může najít společné zájmy a témata. Ale venkov oproti městu je přirozeně konzervativní a spokojený s během věcí. A tak jako plyne jaro, léto, podzim, zima snad podobně plyne rok i liturgicky, křesťansky. Změny jdou pomalu a zbrklé experimenty nemají šanci. Proto je třeba víc promýšlet cestu obnovy církve v tomto prostředí a radovat se z pohybu světa okolo nás vyjádřeného např. v místních akčních skupin (zkratka MAS) a jejich komunitnímu přístupu ke změnám. Proto jsem se těšil na listopadové setkání aktivistů a představitelů MAS na pražském arcibiskupství.

Konečně jsem se dočkal, nic mi nepřišlo do cesty a během konference bylo o čem přemýšlet. Nabízím pár inspirací a záběrů z konference.

 

Nebojte se – (spolu)práce! Aneb když se sejdou MASky, obce, neziskovky a církve na jedné lodi…

http://nsmascr.cz/tiskove-zpravy/2013/nebojte-se-spoluprace-aneb-kdyz-se-sejdou-masky-obce-neziskovky-a-cirkve-na-jedne-lodi/

 

 

Konference "Nebojte se!" Praha, Arcibiskupský palác, Hradčany, 4.11.2013

http://www.youtube.com/watch?v=xOgkfiEc2Do&feature=youtu.be

 

 

Debata ukázala, že si aktivisté z MAS s lidmi z neziskového a církevního prostředí mohou být navzájem velice užiteční. Nejenom v tom, že ví, jak se dají administrovat finanční prostředky, ale i v tom, jak je možno komunitně plánovat, projednávat analýzy a vyhodnocovat spolupráci.

 

Církve a neziskovky zase ukázaly, jak se dají vytvářet velké hodnoty s často malými prostředky, jak se dá pracovat s lidmi a získávat je pro projekty či pro dlouhodobou spolupráci. Křesťanská společenství mají ještě pestřejší základny členů a příznivců, než MAS. I to je pole spolupráce, které by bylo možno plně využít k užitku našeho venkova. Ostatně i měst.

 

L. Třeštíková, manažerka konference, MAS Říčansko o.p.s

 

 

J.Hartl – ředitel agentury STEM

 

„Suverénní organizace se nebojí ptát se veřejnosti a okolí, hledat názor na sebe. Obraz o sobě je dobré mít nezkreslený.“

„Škola postrádá, rezignuje, na výchovnou funkci. Děti tzv. „zvládají učivo“ – co ale vědí o světě a jak v něm žít?“

„Chybí nám etická výchova. Dnes se o politice před dětmi nesmí oficiálně mluvit. Pak ale máme nepoučené voliče, kteří sednou na lep populistickým programům.“

 

V.Sedláčková – redaktorka ČRo

 

„Média referují zprávy, nikoliv procesy.“ „Co by měly média v případě kauz s kontroverzními politiky udělat? Co společnost čeká, že udělají? Úkolem je přinést informace…reagovat ale musí společnost, lidé.“

 

 

 

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio