Otevřené nebe

Ježíšovo sestoupení do vody znázorňuje, že pro­niká do hlubin země. Ve křtu sestupujeme právě do hlubin vlastního nitra, do propasti vlastní duše, do říše stínů, kam jsme zapudili vše, co bychom rádi vymazali ze svého života. A právě proto, že jsme…

Úryvky z Písma na leden

"Nebojte se! Já jsem přemohl svět." Takové je motto naší diecéze v roce 2020. Někteří biblisté tvrdí, že v Písmu se dají vyjádření "neboj se", "nebojte se" a jim podobná najít přesně 365krát. Každý měsíc v tomto roce vám několik takových veršů…

Inspirace létající hospody. Potřebujeme teologickou reflexi poslání ženy?

Milá létající hospoda a jejich rozprava nepříliš hlubokomyslná, spíše lehce pubertální mi připomněla letité téma, totiž biblickou antropologii. Není náhodou, že ve Vatikánu věnovali dosti energii tomuto tématu. I byl sepsán dokumentík i nebyl…

Létající hospoda baví i rmoutí - novoroční popichnutí

Po nějaké době se mi dostalo zase pozornosti od štamgastů létající hospody. Zaujal je můj potažmo Františkův příspěvek o úctě k ženám. Byl jsem překvapen i pobaven, jak můj příspěvek rozdováděl tyto štamgasty. Asi není potřebné analyzovat styl…

Apoštol Petr byl velmi pyšný a namyšlený muž

Apoštol Pavel byl perfekcionistou a mužem hněvu. Bůh často proměňuje naše hříchy v dary. Své obdarování a charismata můžeme objevovat díky svým hříchům. Apoštol Petr byl velmi pyšný a namyšlený mužKdyž si Ježíš vybírá dvanáct apoštolů, nevybírá si…

Filmová podobenství

Dnešní doba je dobou obrazů a filmů. Je to jako s ohněm a vodou. Dobrý sluha, zlý pán. Např. s instagramem můžete nabídnout reflektovaný vhled do kněžského života, ale někteří to někteří mohou přehánět a množit selfíčka. Např. jeden kolega si tuze…

Tříkrálové žehnání domu...

Jako děti jsme byli pokaždé nadšeni žehnáním domu na Tři krále (neboli správně liturgicky o slavnosti Zjevení Páně). Ten den jsme totiž směli prosytit celý dům vůní kadidla. Zcela fascinováni jsme si vypůjčili z našeho kostela kadidelnici a nacpali…

Žena je vrcholem tvorstva, z ní plyne spása

Homilie papeže při mši na slavnost Matky Boží Panny Marie, 1. ledna 2020, baz. sv. PetraČeská sekce RV»Když se však napnil čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného ze ženy« (Gal 4,4). Narodil se z ženy - tak přišel na svět Ježíš. Neobjevil se v…

Taize - Wroclaw - bratr Alois - pondělí 30. prosince 2019.

Právě jsme četli jednu z prvních stránek Bible. Tato poetická zpráva o stvoření zdůrazňuje zodpovědnost, kterou lidé ve světě mají: aby se starali o zemi a ochraňovali ji. To je zodpovědnost, kterou Bůh svěřil lidem.Chtěl bych vám, mladým lidem,…

Kardinál Martini - duchovní testament

31. srpna 2012 zemřel jeden z největších mužů pokoncilní církve - kardinál Carlo Maria Martini. Pastýř podle Ježíšova srdce a prorok pro dnešní dobu, někdejší milánský metropolita, jezuita, známý biblický teolog a exegeta, exercitátor a autor mnoha…