12. 2. 2020 10:38
Rubrika: cirkev a koncil

Facebooková zeď Pavla MarešeVáclav Klaus a jeho institut od roku 2013 setrvale útočí na papeže Františka. Ne poctivá analýza či studie, ale politicko-publicistická mělčina, slovní blátíčko, otření se, kapky jedu ... a "jedeme dál". Co je účelem?…


9. 2. 2020 18:45
Rubrika: cirkev a koncil

Vatikán. Papež František pozdravil účastníky vatikánského semináře o světovém výchovném paktu. Čtyřicítku jeho účastníků přijal v Konzistorním sále apoštolského paláce.Integrální a kvalitní vzdělání nadále zůstává celosvětovým problémem. Navzdory…


7. 2. 2020 22:36
Rubrika: cirkev a koncil

veme vás na veřejné kolokvium, které proběhne v úterý 18. února od 17:00 na faře v Chebu (Kostelní náměstí 15).Program1. Laudato si‘ papeže Františka jako výzva pro všechny2. Příklady dobré praxe z církevního prostředí3. Čím může chebská farnost…


6. 2. 2020 11:15
Rubrika: cirkev a koncil

Mladí lidé jsou v jiných sférách než jejich rodiče Řada sociologických sond ukazuje, že převážná většina mladých lidí se pohybuje v jiných myšlenkových sférách a v jiných oblastech přání, prožívání a vůbec životního stylu než jejich rodiče a…


5. 2. 2020 14:51
Rubrika: cirkev a koncil

V předvečer nedožitých 48. narozenin někdejšího uherskobrodského děkana P. Josefa Pelce udělila uherskobrodská Rada města tomuto tragicky zesnulému knězi mimořádnou cenu in memoriam."Vedení tamní radnice tím poctilo duchovního za jeho podíl na…


4. 2. 2020 22:55
Rubrika: cirkev a koncil

Vatikán uspořádal první Mezinárodní kongres o roli seniorů v církvi a celé společnosti. Minulý týden se jej zúčastnilo více než 550 odborníků z 60 zemí Afriky, Severní a Jižní Ameriky a Evropy. Mezi nimi dvě Češky.Snímek RaVat„Život je dar, a je-li…


1. 2. 2020 20:03
Rubrika: cirkev a koncil

„Starí ľudia sú prítomnosťou a zajtrajškom Cirkvi. Áno, sú aj budúcnosťou Cirkvi, ktorá spoločne s mladými prorokuje a sníva!... Starý človek, aj keď je slabý, môže sa stať nástrojom dejín spásy.“ Tieto slová adresoval pápež František účastníkom…


1. 2. 2020 9:20
Rubrika: cirkev a koncil

Filip Breindl Papež dnes také přijal účastníky mezinárodního sympozia o roli seniorů v církvi. Audience proběhla na závěr třídenního rokování pod titulem "Bohatství let." Zúčastnilo se ho více než 500 pastoračních pracovníků ze 60 zemí, z Česka…


31. 1. 2020 16:49
Rubrika: cirkev a koncil

Hlavní představený salesiánů don Ángel F. Artime vyzývá celou salesiánskou rodinu, aby hledala nové cesty a probouzela své charisma. V tomto roce, na konci jeho šestiletého funkčního období, ve Strenně vysvětluje „politiku nebeského Otce“ a…


29. 1. 2020 18:53
Rubrika: cirkev a koncil

Dotek vlídného poučení a posily najdeme v krátkém příběhu známého salesiánského kněze Bruna Ferrera. Jeho příběhy dávají podněty k zamyšlení, společnou četbu nebo jen pro chvíle, kdy potřebujeme potěšit a povzbudit.Byl jednou jeden podivuhodný…


Autor blogu Grafická šablona signály.cz